Bolmsö kyrka

Ingen vet med bestämdhet något om när den första kyrkan byggdes på Bolmsö. Ej heller var den var belägen. Men, man vet att här fanns en kyrka redan på 1200-talet. På 1830-talet, eller möjligen tidigare, började man inse att det var både bortkastat och oekonomiskt att företa några större reparationer på den gamla kyrkan. 1835 kom frågan om att bygga en ny kyrka upp för första gången. Kyrkan uppfördes 1863. Några mindre restaureringar förekom under åren 1897, 1904 och 1930. 1930 fick kyrkan sitt tegeltak och ny beklädnad på kor och torntak. 1913 blev 1600-tals-predikstolen restaurerad och uppsatt i kyrkan. 1917 målade Gabriel Strandberg, Stockholm en ny altartavla. Denna föreställer Kristus på korset med moder och lärjunge vid dess fot. Under 1940-talet restaurerades kyrkan grundligt och med stor omsorg. Bland nyförvärv som anskaffades i samband med renoveringen var en dopfunt i ek, skulpterad av Erik Sandi Strängnäs. Orgeln om- och tillbyggdes 1949. Kyrkan renoverades åter både ut- och invändigt 1994.