Bolmsöfärjan

Bolmsöfärjan ”Bolmia” är en linfärja, 23 meter lång och 7 meter bred, med en lastkapacitet på 34 ton. Färjan går mellan Sunnaryd – Bolmsö och överfarten tar ca 10 minuter.
Tidtabeller och övrig information finns även på www.trafikverket.se/farja